Renkontiĝoj

Asembleo 2016

Venezuela Esperanto-Asocio invitas al siaj membroj kaj amikoj al la Asembleo okazonta en la domo de la familio Miranda, je la 20a de novembro. Oni donos informojn pri niaj agadoj, projektoj kaj financa bilanco, ankaŭ decidos pri la nova kotizo. Kontaktu:

esperantove@gmail.com/a

Parolrondo (dum novembro)

Venezuela Esperanto-Asocio invitas al esperantistoj kaj lernantoj rekontiĝi en nia oficejo por praktiki la lingvon. Tago: 20 de novembro. Horo: 12a ĝis la 1a. Kontaktu:

n/a

Estrarkunsido (24a de julio)

La estrarkusido okazos je la 24a de julio en nia oficejo je la 11a atm.n/a

11a Venezuela Esperanto-Rekontiĝo

La 11ª Venezuela Esperanto-Rekontiĝo okazos en la urbo Merido je la 26ª ĝis la 28ª de aŭgusto.

Vendredo
En Aulas Mérida
Ekspocizio de libroj
Prelegoj
Kurso
Vespermanĝo

Sabato 27a
Ekskurso
San Rafael de Muchuchies
Loca Luz Caraballo
Laguna de Mucubají

Dimanĉo 28a
Fermo en la parko Trucha

Kosto: 5000 bolivaroj por asociano, 6500 bolivaroj por ne-asociano
n/a

JarAsembleo 2015

La Asembleo de Venezuela Esperanto-Asocio aprobis hodiaŭ 29ª de novembro 2015 la jenon:
Aprobis la financan raporton kaj la agadraporton.
Nova estaro estas la jenan:
Prezidanto: Ricardo Coutinho
Viceprezidanto: Juan Miranda
Sekretariino: Elsa Angulo
Kasististino: Elizabeth Miranda
Delegitino pri Publikigado kaj Informado: Nancy Aquino.
La nova jarkotizo estas: 1400 po monato ĝis junio, en junio la estaro taksos la tiaman financan situación kaj decidos eblan ŝanĝon de la monsumo.
n/a

1a Venezuela Kongreso de Esperanto

Venezuela Esperanto-Asocio kune kun aktivuloj en Merido decidis krei la 1an Venezuelan Kongreson de Esperanto en Merido 2016.

Malgraŭ ke ni jam fakte faris similajn eventojn dum al pasinteco, tiuj estis nomumitaj Rekontiĝoj, sed nun kaj kun la celo fari ion radikale novan oni decidis nomi ĝin Kongreso.

La lasta rekontiĝo okazis en la Pedagogia Instituto de Karakaso dum la jaro 2002, kaj pro la entuziasmo de la novaj bakitaj esperantistoj oni decidis ke la okazo estas grundodona.

Ni esperas organizi la kongreson jen: Vendrede: Malfermo, ekspozicio, prelegoj en español, muziko. Sabato ekskursio en la urbo aŭ en la montario. Dimanĉe: prelegoj en esperanto, muziko, fermo.

Ĉiuj kiuj deziras partopreni, bonvolu skribi al

.

n/a

Zamenhofa Omaĝo

Salutojn geamikoj el nia Asocio. Kiel vi jam scias, ni celebros nian Zamenhofan Omaĝon ĉijare per evento malsama ol tiuj pasintjaraj, ĉar ni faros "Plurlingvan Deklamadon Je Plenluno", kiu estos publika kaj alvenos aliaj interesitoj, kiuj ŝatas arton, muzikon, lingvojn kaj literaturon.

Ni sukcese atingis la partoprenon de kelkaj eksteruloj, dank al la agado de nia reveninta samideano Jean Paul Mertz. Partoprenos kelkaj geknaboj el la kultura teamo "Una Vaina Cultural", kaj kursanoj el Poezia Kurso de la CELARG. Aldone, aliaj individuaj interesitoj alvenos.

La kunveno okazos por ni samideanoj ekde la 4:00ptm kaj por ĝenerala publiko ekde la 5:00ptm. La okazaĵo finiĝos je la 8:00ptm.

Kiu el vi povos alveni je la 4a ptm?

La ĉefaj trajtoj de nia evento estos:

De la 4a ni komencos ĝui la muzikon (Raciel donos al ni koncerteton), kaj paroli en la esperanta. Kelkaj profitos tiun tempon por praktiki la prononcadon de l' verketoj.
De la 5a, kiam alvenos sufiĉe da personoj, ni komencos la Deklamadon, laŭtlegante paragrafon en la esperanta, kaj sekve sian tradukon en la hispana, kaj tiel plu.
Okazos haltoj por ebligi al la ĉeestontoj laŭtlegi siajn proprajn verketojn en la hispana aŭ ajna alia lingvo. Ni ankaŭ povos laŭtlegi niajn proprajn verketojn se ni deziras.
Kompreneble, la plejmulto el la tekstoj (almenaŭ la niaj) estos esperantlingvaj; sed ni ankaŭ povos laŭtlegi en aliaj lingvoj ("Recital Políglota de Luna Llena"), se tio plaĉas al ni (mi havas kelkajn en la angla kaj en la itala. Eble Jono havus iun en la germana, Riĉjo en la portugala, Joĉjo la Ĥemiisto en la angla). Nur estas grave, ke ĉiu alilingva verketo havu sian tradukon hispanan, ĉar nia publiko estos hispanlingva.

Jam preskaŭ ĉio pretas:

Asembleo 2012

Kiel ĉiu asociano scias nia Asembleo okazuntis dum novembro 2012 devis esti prokrastita ĝis 26a de januaro 2013.
Ĝi okazos je la 3a ptm ĝis la 6a ptm.

Tagordo:
Informilo pri Agado, sekretario.
Informilo pri Monstato kaj Bilanco, kasistino.
Novaj Kotizoj.
Farado de Nova Planjaro.
/a

Estrarkunveno 6a de Marto 2010

La estraro de nia asocio kunvenos la 6a de marto.
Ĉiuj interesinto povas ĉeesti.

Abonrilata enhavo