Aktualaĵoj

Alvoko de la Prezidanto de VEA al ĉiuj e-venezuelanoj

Gekaraj listanoj

Jam pasis multe da tempo de nia lasta kontakto pere de tiu chi listo. Bone reaktivi la kontakton inter esperantistoj de venezuelo. Ankoraŭ la listo devas esti pli ampleksa, kun pli da membroj, ĉar ekzistas kelkaj pli esperantistoj en venezuelo, kiuj ne partoprenas en la listo. Aliflanke, perdinte mian harddiskon, mi perdis ankau mian retadresaron, kiun iom post iom mi devas rekonstrui.

Vi ĉiuj scias, ke mi estas (nevolonte) la Prezidento de AVE, ĉar lastjare mortis (aŭ pli bone diri estis mortigita) nia Prezidento Jorge Mosonyi. De tiam mi devis eniri la Prezidentan postenon en AVE, kie abundas bezonaĵoj precipe dum la lasta jaro, kaj malabundas la hompovo. Mi multe ŝatus ricevi iu ajn proponon au proponeton de la membraro de tiu ĉi listo, de vi esperantistoj el diversaj partoj de la lando por stimuli nian Asocion, jam en kritika periodo pro manko de asocianoj kaj ekonomika kontribuo. Mi sentas, ke gejunuloj ne n e alvenas nian Asocion, kaj aliaj plejkreskulaj esperantistoj ekster Karakaso ne kontribuas sufiĉe al la zorgado de nia unika Asocio en Venezuelo. Do, urĝas, ke pli junaj personoj alvenu al la movado, kaj aliaj alportu projektojn por nia Asocio. Ni estas malmultaj ĉi tie en Karakaso, kaj mia aĝo jam limigas miajn movojn kaj eĉ mi ne scias ĝis kiam mi povos instrui en la universitato. Se vi povos kontribui
ekonomike aŭ per ia ajn maniero, ni multe kontentos ĉi tie en Karakaso.

Almenau dummomente gravas, ke ni vivligu nian liston, kaj ke ni povus instrui en iu ajn parto de la lando, ege bone, kaj se ne, alporti novajhojn, artikolojn, leterojn au proponojn chu por nia listo aŭ ĉu por niaj publikaĵoj, kiuj ekzistas rete kaj skribe.

Baza Kurso de Esperanto

Venezuela Esperanto-Asocio malfermos Bazan Kurson de Esperanto en nia sidejo.
Malferma tago: 3a de Novembro 2010
Horo: 6:00 ptm ĝis la 7:30 ptm
Daŭro: 30 horoj
Kosto: 300 bolivaroj
Lernolibro: Esperanto: Idioma Internacional de Miguel Gutiérrez Adúriz
Instruisto: Ricardo Coutinho
Kontakto:

Eta Selektaĵo de Verkoj de Simón Bolívar, Liberiginto de Venezuelo

La eldonejo El Perro y la Rana eldonis la libron "Eta Selektaĵo de Verkoj de Simón Bolívar", ĝi estas dulingva verko (hispana kaj esperanta) kaj estis tradukita de Andrés Turrisi, Jorge kaj Esteban Mosonyi. Baldaŭ Venezuela Esperanto-Asocio akodigos kun UEA manieron por esti aĉetebla en la esperanta medio.

Simón Bolívar estas la Liberiginto de Kolombio, Panamamo, Ekvadoro, Peruo, Bolivio kaj Venezuelo: lia verkoj tradukitaj en tiu ĉi libro estas: Letero de Kartageno, Diskurso de Angosturo, Letero de Jamaiko kaj Deliro de Ĉimborazo.

Memorvortoj al Jorge Mosonyi

La Centro de Studoj Rómulo Gallegos (CEALARG) omaĝos al profesoro Jorge Mosonyi post lia tragika morto je la 26a de aŭgusto 2009. Okazos tiu ĉi evento je la 23 de Oktobro 2009 en Centro de la Diversidad Cultural de los Rosales, calle Las Américas, Karakaso, Venezuelo.

Alia evento estas "Omaĝo al Jorge Mosonyi kaj prezento de la Eta Selektaĵo de Verkoj de Simón Bolívar", tiu ĉi omaĝo okazos en la Interncia Ferio de la Libroj Venezuelaj, en la Parko Los Caobos, je la 16 de novembro 2009, 6:00 ptm.

Asembleo Ĝenerala 21a de Novembro 2009

La Ĝenerala Asembleo de Venezuela Esperanto-Asocio okazis je 21a de novembro 2009.

Ni aprobis la sekvantajn punktojn:

Jara Agadinformo
Ekonomia Bilanco
Ekonomia Informo

Nova Estaro:

Prezidanto: Juan Negrete
Vic-Prezidanto: Juan Miranda
Sekretario: Ricardo Coutinho
Kasistino: Elizabeth Gazón de Miranda
Aldelegito pri Instruo: Silvana Messori
Aldelegito pri Konferenco kaj Interinstituciaj Rilatoj: Esteban Emilio Mosonyi
Aldelegito pri Biblioteko: Aquiles Rivas
Aldelegito pri Publikaĵoj: Nancy Aquino.

Kotizoj:

Aktiva membro: 300 bolivaroj jare.
Simpatiana membro: 180 bolivaroj jare.

Alia speciala monpago aplikata al aktivaj membroj: 50 bolivaroj monate.

Laŭ la informoj prezentitaj al la Asembleo, special la ecokomia bilanco (la plej klariga kaj precisa de la lastaj estraroj) la organizaĵo suferis monperdon kalkulita je 2.000 bolivaroj. Pro tio ni devigis multobligis la kvantosumon, ŝanĝi la nomon de la "libervola pago ĉiumonata" al "speciala monpago ĉiumonata" por esti pli konscia kontribuo, kaj ankaŭ hodiaŭ estas pliurĝe pliigi la membrecon de nia Asocio.

Abonrilata enhavo