Aktualaĵoj

Ordinara Asembleo de VEA elektis novan Estraron

Je la tago 25a de januaro la Asembleo de Venezuela Esperanto-Asocio elektis novan estraron.

Jen nova estraro:

Prezidanto: Ricardo Coutinho
Vic-prezidanto: Johano Miranda
Sekretario: Thairon Martínez
Kasistino: Elizabeth Miranda
Delegito pri Instruado: Juan Negrete
Delegito pri Biblioteko: José G. Cisneros
Delegito pri Interilatoj instituciaj: Esteban E. Mosonyi.
n/a

Plurlingva Plenluna Deklamado" realigita hieraŭ merkrede la 18an de Decembro, kiel Zamenhofa Omaĝo, estis plena sukceso!

Saluton s-anoj, nia "Plurlingva Plenluna Deklamado" realigita hieraŭ merkrede la 18an de Decembro, kiel Zamenhofa Omaĝo, estis plena sukceso!

Gratulojn al ĉiuj membroj pro ĉi centunujara datreveno de nia Asocio, kaj espere ke ĝi plenumos alian plian jarcenton. Ni esperu, ke nia mondo -ankaŭ pro nia kontribuo- pluvivu tiom da jaroj kaj pliboniĝu.

Aldone, la gratuloj direktatas kaj al tiuj kiuj helpis pri ĉi evento, kaj ankaŭ al kiuj ne povis... Pensu vi ĉiuj, ke vi subtenis kaj pluvivigis tiun ĉi Organizon dum multe da tempo, kontraŭ ĉia malfacilo kaj eĉ dum la plej krizaj momentoj de VEA. Sen tiu via pena subteno, VEA certe ne estus alveninta ĉi fazon.

Tial, Dankon kaj Gratulon! Ni estas 101-jaraĝa!

Hieraŭ je la sesa horo ekalvenadis la invititoj. Ni antaŭe beligis kristnaskŝajne la Sidejon kaj alportis biskvitojn, kukon (panettone de Elizabeth), panojn (de Jean Paul), diversajn frandaĵojn kaj trinkaĵojn. Aldone ni aperigis la alkoholaĵojn konservitajn apud la fridujo: vinojn diversajn kaj cidron (pom-vinon). Poste eĉ aperis nova cidro-botelo, mi nun ne certas ĝuste de kiu (plejeble de invitito).

Post atendi mezon da horo, ni inaŭguris la okazaĵon, laŭtlegante la selektitajn poemojn laŭ la programo, aldonante alineon esperantan kaj sekve ĝian hispanigon kaj tiel plu. Post du tri verketoj, ni ebligis al la invititoj laŭtlegi siajn alportitajn poemojn.

La etoso estis plena je ĝojo kaj belo. Poste alvenis s-ano Raciel doni koncerteton en la esperanta, por fini tiel la eventon. Je la fino ni faris toston je la sano de VEA, kiun partoprenis 17 personoj (kiuj restis ĝis la fino) inkluzive ni anoj.

Sume ĉeestis ĉirkaŭ 21 personoj, 4 el kiuj devis foriri antaŭ la fino; sed ne sen sciigi al ni ilian ĝojon pro la evento, kaj ilian preton partopreni la estontajn.

Venezuela Prezidanto forpasis hodiaŭ

Hodiaŭ 5a de marto 2013 forpasis la prezidanto de la Bolivara Respubliko de Venezuelo, Hugo Rafel Chávez Frías. Post suferi dum longa tempo pro kancero. Li estis la ĉefo de la fenomeno "Socialisma Revolucio de la XXIa jarcento", investis multajn rimedojn por plenumi bezonaĵojn de la plej malriĉuloj, malgraŭ multaj polemikoj li estis tre populara.

Ni, Venezuela Esperanto-Asocio, konscias la evidentan signifon de tiu bedaŭrinda okazaĵo, ni kondolecas al ĉiuj niaj amikoj.

/a

Maritza Graziani forpasis

Saluton al ĉiuj estimataj amikoj

Kun malĝojo mi informas al vi ke Maritza Graziani mortis hodiaŭ (26/02/2013) en Hispanujo.
Ŝii partoprenis en nia venezuela movado dum la 1980jardeko, ŝi esperantiĝis kelkajn venezuelajn kantojn kaj kantis ilin, amuzante niaj rekontiĝoj kaj kunvenoj. Je la fino de tiama jardeko ŝi edziniĝis kaj translokiĝis al Hispanujo.

Ŝi kantis du venezuelajn kanzonojn en la televidprogramo "La Tierra y su Gente" (La Grundoj kaj sia homoj) de la ĵurnalistino Aurora Martínez en la estinta televidkanalo "Televisora Nacional", dum la jaro 1986.

Se vi dezirus aŭkultu ŝin, jen:

http://www.youtube.com/watch?v=qgKt8TiMJLAn/a

Piednoto: ni povis enŝuti tiun filmeton al youtube dankon al la donaco de la sinjorino María Bachrich.

Saluto-mensaĝo de Venezuela Esperanto-Asocio al Konferenco Pri Lingvo Internacia en la Universitato Aŭtonoma de Meksiko

Venezuela Esperanto-Asocio

Je la nomo de nia organizaĵo, mi salutas al la Konfereco pri Internacia Lingvo Esperanto, okazonta je 21-a de februaro 2013 en la Universitato Nacia Aŭtonoma de Meksiko.

Ni, esperantoparolantoj, progresigas la Internacian Lingvon tra-monde. La disvastigado de tiu lingvo ĉiam estas propravole; ĉar nia celo estas uzi tiun neŭtralan kaj facilan komunikilon por amikiĝi kaj interilati kun personoj tra la mondo.

Nia landa asocio instruas esperanton ĉiujare en la Centra Universato de Venezuelo kiel elektebla kurso, la profesoro Jesús Cedeño faras la samon de tempo al tempo en la provinco Monagas en la Orienta Universitato.

Alfredo Portillo en la provinco Mérida, disvastigas esperanton kaj eldonas la elektronikan revueton Info-Esperanto, per tiu informilo li informas pri la afrika e-movado en la hispana.

Nia organizaĵo ankaŭ eldonas informilon, ĝi nomas Venezuela Stelo, ĝi aperas en nia oficiala retejo: www.esperanto-venezuela.org.

Kiel kutimo, ni faras prelegojn pri diversaj temojn, en la hispana aŭ en la esperanta. Nia ĉefa celo estas proksimigi la asocion al ne-esperanto-parolantoj kaj permesi ke ili mem povas konstati niajn agadojn.

Ni gratulas al ĉiuj aŭkultantoj, prelegantoj kaj laborantoj de tiu privilegia kaj kara universitato. Samtempe ni deziras al vi la plej bonajn sukcesojn dum tiu aranĝo.

Ĉiam via,
Ricardo Coutinho
VEA-sekretario.n/a

Andrés Turrisi vizitis Venezuelan Esperanto-Asocion

La sinjoro Andrés Turrisi estis dum tridekjaroj membro de Venezuela Esperanto-Asocio, responsulo de Venezuela Stelo, Ĝenerala Sekretario, Prezidanto, instruisto, tradukis famajn poemojn de Mario Benedetti, Miguel Otero Silva, Andrés Eloy Blanco kaj tradukis famajn dokumentojn de Simón Bolívar kaj rakontojn de Antonio Crema, inter aliaj.

Li vizitas Karakaso ekde novembro, sed li malsaniĝis kaj dum decembro li vizitis al sia fratino en Margarita Insulo.

Li kaj sia edzino Katy estis en Venezuela Esperanto-Asocio kaj poste ni tagmanĝis en la retoracio Ling Nam.

Tiam ni parolis pri nia membro-malkresko, kaj Turrisi diris ke "tio jam estas videbla ekde 20 jaroj antaŭe, kaj ne estas kulpo de vi, la nuna estraro". Kaj pri la atakoj de Peter (Pedro Jaimez) li diris ke "lia ekstremismo daŭras ĝis nun".

Ili loĝas en Italujo ekde 6 jaroj antaŭ.

Agrabla surprizo kaj ege bona etoso.n/a

Centjariĝo de Venezuela Esperanto-Asocio

Bonveno al ĉiuj niaj karaj legantoj

En tiu jaro kune kun la festo de 125 jaroj de la naskiĝo de nia lingvo Esperanto ni ankaŭ festas la unua apero de nia oganizaĵo, kiel feniksa birdo nia asocio naskiĝis trifoje.
Je la jaro 1912 en Maturín, Ŝtato Monagas, la instruisto Benito Losada Azócar fondis nian landan asocion. Granda, pena kaj plezura laboro okazis dum tiuj cent jaroj pro tio ni decidis fari specialan eldonon de nia revuo por montriĝi al vi nian esperantistan vivon.
Nun nia revuo Venezuela Stelo montras al vi parton de la materialo farita de niaj estimataj amikinoj la geedzoj Liba kaj Floreal Gabalda kaj kelkaj aldonaĵoj faritaj de mi.

Ricardo Coutinho
Redakcia Responsulo de Venezuela Stelo

Historio de Esperanto
Tiu materialo estis pubikigita en la Speciala Eldono de Venezuela Stelo, jaro 2012
Pionira Epoko

Laŭ la Enciklopedio de Esperanto, samdieano Otto Messerl aperas kiel la unua pioniro de Esperanto en Venezuelo en la jaro 1904. en tiu jaro li fondas la esperantan grupon PROGRESO en la urbo Porlamar de Margarita.

En 1908 samdieano Henrique Chamer disvastigas Esperanton per artikoloj en la gazeto EL CONSTITUCIONAL de Karakaso kaj krome li defendas ĝin kontraŭ atakoj de pseŭdoliteraturisto de tiu epoko.
En tiu tempo ankaŭ la filologo Don Manuel Villalobos prelegas plurfoje en kaj pri Esperanto en la gimnazio “Andrés Bello” en Karakaso.
La unua esperanto-periodaĵo “Anda Lumo” aperas en San Cristóbal, ĉefurbo de la ŝtato “Táchira”, la 1-an de aprilo 1910. Ĝi estas la organo de la “Tachira Esperanta Societo”- fondita la 7-an de februaro.
La fratoj Eleŭterio kaj Miguel Rosario Campos realigas grandan laboron por Esperanto en la insulo Margarita. La 31-an de julio ili fondas la grupon “Amatoroj de Esperanto”. Pere de ilia gazeto “El Sol”, ili disvastigas novaĵojn pri la Internacia Lingvo.
En julio 1912 aperas en Karakaso la gazeto “Verda Stelo”.

Respondo de la sekretario Ricardo Coutinho al la letero de Peter Jaimez "Malfermita Letero...."

INFORMILO

VENEZUELA ESPERANTO-ASOCIO

AFERO: Respondo kaj klarigoj rilate al letero de la sinjoro Peter Jaimez titolita “Malfermita letero al kvar aŭ kvin membroj de Venezuela Esperanto-Asocio kiuj ankoraŭ povas legi en Esperanto kaj la amikoj de Esperanto.

Rimarkinde ke tiu letero estis sendita ankaŭ al personoj kiuj ne estas membroj de nia organizaĵo, kaj ni trovas ke tiu sendaĵo havas la malklaran celon kaj malplenajn ideojn, mi agnoskas ke valoras la penon respondi.

Agadcelo:

Venezuela Esperanto-Asocio estas organizaĵo kiu celas disvastigi la lingvon internacian iniciatinta de la doktoro L.L. Zamenhof, organizi kursojn, prelegojn kaj similajn aranĝon rilate al la lingvo mem, al la Venezuela kulturo, al la scienco, humanismo, literaturo kaj ĉiu homa kreo. Helpi per niaj propraj rimedoj regionajn klubojn kaj servi kiel perilo inter internaciaj esperantaj oganizaĵoj.

Pro tio:

1ª- Estas bonvenaj ĉiuj homoj kiuj volas agadi, esperantumi, kaj ĝui esperanton, nian komunumon kaj disvastiĝi la ideon de neŭtrala lingvo sub harmonia etoso.

2ª- Nia organizaĵo estas neŭtrala rilate al religio, politiko kaj raso, tio signifas ke ĉiu homo povas partopreni sendiskrimancie en nia organizaĵo sendepende de sia religio, politikotendenco kaj raso.

3ª- Ĉiu realigebla ideo estas bonvena.

4ª- Neniu asociano estas diskriminaciita.

Agado:

MALFERMITA LETERO de Peter Jaimez

MALFERMITA LETERO AL LA KVAR AU KVIN MEMBROJ DE VENEZUELA ESPERANTO ASOCIO KIUJ ANKORAU POVAS LEGI EN ESPERANTO KAJ AL LA AMIKOJ DE ESPERANTO

Estas gratulinda afero ke en Venezuela ankorau agas Venezuela Esperanto Asocio (VEA) eldonante Venezuela Stelo kaj farante diversaj aktivajhoj. Estas ech mirinda la sindedicho kaj amo al la afero Esperanta de Profesoro Juan Negrete, la nuna Prezidanto de VEA; sen mensogi ni povas diri ke nun LI estas VEA.

Estas la tempo de fari kelkajn komentojn kiuj povas esti interesaj al la amikoj de la ideo:

a) Nun VEA estas tute unueca, ghi havas membrojn kun la samaj ideoj, ne estas problemoj kun neutraluloj, religiuloj, nesocialistoj, ktp. Estas harmonio ene de la asocio.

b) La Prezidanto povis dum jaroj disvolvi siajn ideojn kaj planoj pri la movado en Venezuela kun plena libereco.

c) VEA havas (au havis) propran sidejon kaj iom da mono.

d) Neniu kontrauis al la asocio, kaj la nuna politika klimato en Venezuela estus favorega al Esperanto: Ni havas registraron en Venezuela kiu estas tute kontrau la angla jaj teorie favora al iu ajn ideo kiu batalos la Uson-anglan mondon.

e) Iam estis dirita ke la problemo kun VEA estis la la membroj ne “progresaj” sed nun estas felicha amikaro ene de VEA.

Venas demandojn dolorajn:

Kial VEA ne ricevas helpon de la Venezuela Registraron?

Kial VEA nur vivetas kaj shrumpas, malgrandighas, malkreskas?

Jen malfacilaj demandoj, parto de la kulpo restas sur la kapo de la Prezidanto de VEA. Estas ankau fakto ke forlasis VEAn pli malpli la duono de la membroj pro diversaj kauzoj; kaj ke aperas ke ghis nun la mankoj ne estis kovritaj.

Sed ni devas trovi ke la kialo plej grava de la problema restas che la shultroj de la Malmava Lingvo mem:

ĈU LA LINGVO ESPERANTO HAVAS KULTURON?

INVITILO AL PRELEGO EN LA VENEZUELA ESPERANTO-ASOCIO

Karaj geamikoj de la internacia lingvo esperanto:
Mi havas la plezuron inviti vin al mia prelego en esperanto la sabaton 9-an de aprilo, je la 4-a horo posttagmeze. La prelego temas pri

ĈU LA LINGVO ESPERANTO HAVAS KULTURON?

Preleganto: Johano Negrete

Se vi jam pasis kurson de esperanto aŭ; se vi jam komprenas sufiĉ;e de la lingvo (ne necese tute bone), aŭ; almenaŭ; komprenas iom, bonvolu veni al mia prelego. Memoru, ke ni organizas tiujn kulturajn eventojn por ke vi povu praktiki la lingvon kaj altigi vian nivelon. Tio estas nia intenco, ke vi havu la ŝancon praktiki kaj senti, ke vi povas utiligi la lingvon eĉ; por la filozofia pensado.
Bonvole kaj amike mi atendos vin,
Johano Negrete

Kontribuaĵo de 10 bolivaroj.

Prelego: Ĉu kulturo de Esperanto?

Venezuela Esperanto-Asocio kun plezuro invitas al ĉiuj niaj landaj ge-esperantistoj kaj amikoj de Esperanto al prelego "Ĉu kulturo de Esperanto?", la preleganto estos nia prezidanto Johano Negrete. Ĝi okazos en nia sidejo je la 26a de Marto 2011, je la 4a ptm. Eniro kostos 10 bolivaroj (pro kolekti mon-rimedojn).

Zamenhofa Vespero

Venezuela Esperanto-Asocio invitas al ĉiuj esperantistoj kaj amikoj de Esperanto en nia lando partopreni al: Zamenhofa Vespero.

Tago: 15a de Decembro 2010
Horo: 5a ptm.
Loko: La Casita del Ají Dulce, av. Las Acacias, inter la avenuo Libertador kaj la avenuo Andrès Bello, domo La Casita del Ají Dulce.
La Florida, Karakaso. Konsilo: iru ĝis La Previsora kaj trairu rekte al la avenuo Libertador.
Kontaktaj telefonoj: 0426.513.39.45 kaj 0412.736.31.48.

Aliĝo: 50,00 bolivaroj.
Ĉiuj pagos siajn proprajn elspezojn

Okazos Lotumado.

Alvoko al Jara Asembleo

Per tio letero la estraro de nia Asocio alvokas al ĉiuj niaj asocianoj por partopreni en nia Jara Asembleo okazonta je la 29a de Januaro 2010, tiu ĉi organizaĵo devis okazi dum novembro sed pro administraciaj kialoj ni decidis prokrasti ĝin ĝis januaro.

Je la 3a horo ptm komencos ĝi, estas dankote alveni akurate.
Loko: Venezuela Esperanto-Asocio, Komerca Centro Los Chaguaramos, etaĝo 9a, oficejo 12a, inter la Avenuo Neverí kaj Avenuo Edison, Los Chaguaramos, municipo Libertador. Karakaso.

Celo estos:

Vortoj de la Prezidanto
Dono de la Financa Bilanco novembro 2009-2010
Agadresumo de la secretario
Agadpropono kaj kunsento de la administraciaj dokumentoj
Novaj kotizaj tarifoj

La 95-a UK EN HAVANO

Post dudek jaroj oni denove kongresis en Kubo. De la 17a ĝis la 24-a de julio 2010, okazis en Havano la 95-a Universala Kongreso de Esperanto. Sub tropika suno proksimume milo da esperantistoj el 59 landoj ĝuis neforgeseble agrablan kaj varman kongreson. Feliĉe povis partopreni ĝin ankaŭ multaj kubanoj kaj pluraj latinoamerikanoj. La inaŭguro estis kiel kutime solena kaj daŭris ĝis tagmezo. Ĉeestis ĝin, krom kelkaj ambasadoroj, la vicministro pri kulturo, kiu komence salutis nin en bona Esperanto. Kongreson salutis ankaŭ landaj E-reprezentantoj.

Ĉiam tre aprezata estas la sabatvespera Movada Foiro dum kiu oni interkonatiĝas kaj informiĝas pri diversaj E-organizoj. La Kleriga Lundo kaj la Tago de la Lernejo ankaŭ altiras multajn interesulojn. Dum la kongresa semajno okazis seminarioj pri diversaj temoj kaj diskutrondoj, kunvenoj, fakaj kaj sciencaj prelegoj, komitatkunsidoj, esperantologia konferenco, IKU, AIS, danc- kaj lingvaj kursoj, oratora kaj belarta konkursoj, aŭtoraj duonhoroj, aŭkcio, artaj aranĝoj, kaj aliaj interesaj programeroj. Estis pritraktita la kongresa temo - “Interproksimigo de kulturoj”, kaj oni parolis pri lingva diverseco en Latinameriko. Prezento de Mez-Amerika kulturriĉeco de Gvatemalo kaj Meksiko estis akompanata per trafaj bildoj. Multnombraj prelegoj pri Kubo nin konatigis kun la geografio, la muzikiloj, la tradicia ĉemizo “gvajabero”, la sansistemo, la alfabetiga programo kaj kun aliaj kutimoj kaj belaĵoj por pli bona imago de la gastiganta lando.

La kongresa kuriero nomata “Havana Karavano” raportis pri ĵusaj okazintaĵoj, kunvenaj raportoj, atentigis nin pri certaj programeroj, diversaj anoncoj, aldonaj aliĝantoj ktp. Oni intervjuis plurajn geesperantistojn. Pri la evento ĉiutage raportis kuba televido kaj radio. Ankaŭ en gazetoj aperis artikoloj pri nia kongreso.

KVAR ESPERANTO-EVENTOJ EN KUBO EN JULIO 2010

Kubaj esperantistoj havis ĉi-jare tre varman sezonon. Krom vere varmega vetero ili ŝvitis ankaŭ pro la organizado de kvar ĉefaj Esperanto-eventoj, kiuj tie okazis somere. En la bela feriejo “Canimao” proksime al la urbo Matanzas okazis porinstruista ILEI koferenco kaj seminario. Sekvan semajnon oni ĝuis la 95-an Universalan Kongreson en la ĉefurbo Havano kaj samtempe okazis, ankaŭ en Havano, la 41-a Infan-junula Kongreseto en hotelo “Acuario”. Lastan semajnon de julio la gejunuloj havis sian 66-an Junularan Kongreson en la bela ripozloko “Villa Trópico” en la regiono de Matanzas. Okazis ankaŭ antaŭ- kaj postkongresaj ekskursoj.
La eventoj malsimilis unu al la alia, sed pluraj aferoj estis komunaj: senproblema interkompreniĝo, plezuro lerni, interŝanĝi ideojn, spertojn, motivigo al poresperanta agado, ĝojo renkonti gekonatojn kaj krei novajn amikecojn.
Mia edzo Floreal kaj mi ĝuis tri el tiuj-ĉi eventoj. Mi povas nur pozitive paroli pri ili. La etoso estis gaja kiel la kubana popolo. La riĉ-enhavaj programeroj abundis en ĉiuj eventoj. Altkvalitaj prelegoj alportis pliajn sciojn. En intensaj kursoj oni plu lernis kaj vesperaj artaj programeroj pliriĉigis nian kulturan horizonton. Kongresaj ekskursoj gvidis nin al interesaj kaj admirinde belaj lokoj de Kubo.
Ni havas belajn rememorojn kaj pozitivajn impresojn de tiuj-ĉi internaciaj renkontiĝoj. Kubo postlasis en ni deziron de baldaŭa reveno.

Liba Gabalda

Abonrilata enhavo