Ordinara Asembleo de VEA elektis novan Estraron

Je la tago 25a de januaro la Asembleo de Venezuela Esperanto-Asocio elektis novan estraron.

Jen nova estraro:

Prezidanto: Ricardo Coutinho
Vic-prezidanto: Johano Miranda
Sekretario: Thairon Martínez
Kasistino: Elizabeth Miranda
Delegito pri Instruado: Juan Negrete
Delegito pri Biblioteko: José G. Cisneros
Delegito pri Interilatoj instituciaj: Esteban E. Mosonyi.
n/a