Plurlingva Plenluna Deklamado" realigita hieraŭ merkrede la 18an de Decembro, kiel Zamenhofa Omaĝo, estis plena sukceso!

Saluton s-anoj, nia "Plurlingva Plenluna Deklamado" realigita hieraŭ merkrede la 18an de Decembro, kiel Zamenhofa Omaĝo, estis plena sukceso!

Gratulojn al ĉiuj membroj pro ĉi centunujara datreveno de nia Asocio, kaj espere ke ĝi plenumos alian plian jarcenton. Ni esperu, ke nia mondo -ankaŭ pro nia kontribuo- pluvivu tiom da jaroj kaj pliboniĝu.

Aldone, la gratuloj direktatas kaj al tiuj kiuj helpis pri ĉi evento, kaj ankaŭ al kiuj ne povis... Pensu vi ĉiuj, ke vi subtenis kaj pluvivigis tiun ĉi Organizon dum multe da tempo, kontraŭ ĉia malfacilo kaj eĉ dum la plej krizaj momentoj de VEA. Sen tiu via pena subteno, VEA certe ne estus alveninta ĉi fazon.

Tial, Dankon kaj Gratulon! Ni estas 101-jaraĝa!

Hieraŭ je la sesa horo ekalvenadis la invititoj. Ni antaŭe beligis kristnaskŝajne la Sidejon kaj alportis biskvitojn, kukon (panettone de Elizabeth), panojn (de Jean Paul), diversajn frandaĵojn kaj trinkaĵojn. Aldone ni aperigis la alkoholaĵojn konservitajn apud la fridujo: vinojn diversajn kaj cidron (pom-vinon). Poste eĉ aperis nova cidro-botelo, mi nun ne certas ĝuste de kiu (plejeble de invitito).

Post atendi mezon da horo, ni inaŭguris la okazaĵon, laŭtlegante la selektitajn poemojn laŭ la programo, aldonante alineon esperantan kaj sekve ĝian hispanigon kaj tiel plu. Post du tri verketoj, ni ebligis al la invititoj laŭtlegi siajn alportitajn poemojn.

La etoso estis plena je ĝojo kaj belo. Poste alvenis s-ano Raciel doni koncerteton en la esperanta, por fini tiel la eventon. Je la fino ni faris toston je la sano de VEA, kiun partoprenis 17 personoj (kiuj restis ĝis la fino) inkluzive ni anoj.

Sume ĉeestis ĉirkaŭ 21 personoj, 4 el kiuj devis foriri antaŭ la fino; sed ne sen sciigi al ni ilian ĝojon pro la evento, kaj ilian preton partopreni la estontajn.

Apartan dankon ni donu al s-ano Jean Paul, kiu atingis la plejmulton da partoprenintoj, inter kiuj troviĝis alia s-ano kies nomo estas Oswaldo (kiu ankaŭ laŭtlegis poemojn el nia selekto).

Feliĉajn Zamenhofan kaj VEA-n Datrevenojn
kaj Antaŭen Esperantistoj!

PS. Filmregistrita estas la koncerteto de Raciel, tamen ne planis ni fotaĵojn pri la evento, pro tempomanko kaj membromanko, tion ni preteratentis. Erareto atentota je la sekva evento.n/a