Zamenhofa Omaĝo

Salutojn geamikoj el nia Asocio. Kiel vi jam scias, ni celebros nian Zamenhofan Omaĝon ĉijare per evento malsama ol tiuj pasintjaraj, ĉar ni faros "Plurlingvan Deklamadon Je Plenluno", kiu estos publika kaj alvenos aliaj interesitoj, kiuj ŝatas arton, muzikon, lingvojn kaj literaturon.

Ni sukcese atingis la partoprenon de kelkaj eksteruloj, dank al la agado de nia reveninta samideano Jean Paul Mertz. Partoprenos kelkaj geknaboj el la kultura teamo "Una Vaina Cultural", kaj kursanoj el Poezia Kurso de la CELARG. Aldone, aliaj individuaj interesitoj alvenos.

La kunveno okazos por ni samideanoj ekde la 4:00ptm kaj por ĝenerala publiko ekde la 5:00ptm. La okazaĵo finiĝos je la 8:00ptm.

Kiu el vi povos alveni je la 4a ptm?

La ĉefaj trajtoj de nia evento estos:

De la 4a ni komencos ĝui la muzikon (Raciel donos al ni koncerteton), kaj paroli en la esperanta. Kelkaj profitos tiun tempon por praktiki la prononcadon de l' verketoj.
De la 5a, kiam alvenos sufiĉe da personoj, ni komencos la Deklamadon, laŭtlegante paragrafon en la esperanta, kaj sekve sian tradukon en la hispana, kaj tiel plu.
Okazos haltoj por ebligi al la ĉeestontoj laŭtlegi siajn proprajn verketojn en la hispana aŭ ajna alia lingvo. Ni ankaŭ povos laŭtlegi niajn proprajn verketojn se ni deziras.
Kompreneble, la plejmulto el la tekstoj (almenaŭ la niaj) estos esperantlingvaj; sed ni ankaŭ povos laŭtlegi en aliaj lingvoj ("Recital Políglota de Luna Llena"), se tio plaĉas al ni (mi havas kelkajn en la angla kaj en la itala. Eble Jono havus iun en la germana, Riĉjo en la portugala, Joĉjo la Ĥemiisto en la angla). Nur estas grave, ke ĉiu alilingva verketo havu sian tradukon hispanan, ĉar nia publiko estos hispanlingva.

Jam preskaŭ ĉio pretas:

Selektaĵo el poezioj kaj rakontetoj en Esperanto kun tradukoj en la hispana lingvo (mi sendos ĝin marde por ke vi legu, kaj se vi emas, selektu iujn verketojn por laŭtlegi dum nia evento)
Dispozicio plejtaŭga de la aĵoj ene de la sidejo

Nur mankas tio ĉi, por kio mi petas vian kontribuon:

Tapiŝo aŭ tolo sufiĉe larĝa surmetota planke, ĉar ni havas malmultajn seĝojn. Pro tio, la gejunuloj sidos surplanke (ne maltrankviliĝu pro tio, en tiaj eventoj, ni junuloj ĉiam plaĉe sidas planke)
Frandaĵoj kaj Kanapoj por disdoni al la partoprenontoj (povas esti fruktoj, kukoj, biskvitoj... vi komprenas, facilaj manĝaĵetoj por kunĝui)

Do, Ĉu iu el vi havas hejme iun (aŭ iujn) tapiŝon larĝan aŭ tolon sufiĉe belan (almenaŭ ne-malbelan) por alporti al la sidejo merkrede?
Se ne, mi trankvile povos aĉeti marde merkrede iun tolon por tio.
Fakte la spaco estas malgranda, ĝi ne devas esti tre granda tolo.
Mi mezuris ĝin kaj sufiĉos kovri nur 3 metrojn x 2 metrojn da planko.

Kion manĝeblan ĉiu povos alporti al la sidejo merkrede?
Se mi trovas Pan-farunon, mi povos fari "focacias"n (mi ne konas la eo-vorton).
Se ne, mi nur alportos biskvitojn aŭ karotan kukon.

Findire, ni havas kelkajn alkoholaĵojn en nia sidejo, eble estus bone alporti kelkajn sukojn por miksi kun ili, kaj tiel trinki iomete

Bonfarton por vi ĉiuj!

Thairon Martínezn/a