Asembleo 2012

Kiel ĉiu asociano scias nia Asembleo okazuntis dum novembro 2012 devis esti prokrastita ĝis 26a de januaro 2013.
Ĝi okazos je la 3a ptm ĝis la 6a ptm.

Tagordo:
Informilo pri Agado, sekretario.
Informilo pri Monstato kaj Bilanco, kasistino.
Novaj Kotizoj.
Farado de Nova Planjaro.
/a