Membreco

Kial fariĝi membro de la Venezuela Esperanto-Asocio?

Se vi estas esperantisto kaj vi interesiĝas pri la evoluo de la lingvo ĉar vi pensas ke estas bona alternativo por la komunikado en la mondo. Se vi pensas ke estus bone se pli da personoj uzus ĝin en diversaj landoj. Vi povas kontribui atingi tiun ĉi celo se vi fariĝas membro de la Venezuela Esperanto-Asocio (VEA).

Esti membro de VEA ne estas nur helpi mone, sed esti parto de grupo kiu laboras, kunlaboras, organizas, festas, formas familion kiu celas samajn celojn, la plej grava, disvastigi la lernadon kaj uzon de la Intenacia Lingvo Esperanto.

Ne gravas ĉu vi loĝas en Venezuelo, ĉu vi estas venezuelano aŭ eksterlandano ĉar la esperanta movado ne havas lingvajn, politikajn aŭ religiajn limojn, ktp.

La Venezuela Esperanto-Asocio, kiel nacia asocio de la Universala Esperanto Asocio, disvastigas, stimulas la evoluon de la lingvo kaj ekzistas danke al la financaj subtenoj de siaj aliĝintoj kaj de la donacoj de aliaj homoj. Ni kore invitas vin aktive partopreni en nia teamo!!!

Kontakto: esperantove@gmail.com>

La membro kotizoj estas la jenaj:

AKTIVA MEMBRO: 16.800,00 bolivaroj jare. Ĉiu persono kiu deziras estis en tiu ĉi kategorio devas scii la Interncian Lingvon kaj estis akceptita kiel aktiva membro per la Estraro. Aktiva membro rajtas esti proponita kiel membro de la estraro kaj rajtas voĉdoni en la Asembleo.

SIMPATIANA MEMBRO: 8.400,00 bolivaroj jare. Tiu ĉi kategorio estas personoj kiuj apogas la Internacia Lingvo aŭ estas lernanto de ĝi. Rajtas paroli en la Asembleo sed ne voĉdoni, povas esti aldelegito en la estraro.